Bohoslužby v Oskavě v kostele sv. Floriána:
Středa: 18.00 h.
Neděle: 11.00 h.
(ostatní dle rozpisu bohoslužeb)  


8.května Den Matek7. května Žehnání motorek


20. května 2016 Setkání dětí v Ujezdu

23.dubna 2016 Pout v Olomouci


3.dubna 2016  Velikonoční koncert v Bedřichově
24.10 Mše svatá za lesníky              23.10 Uničov Křestan a hudba9.srpna Pout a žehnání varhan v Nové Hradečné


Foto z pouti v kostele sv.Bedřicha 19.července 2015

19. července 2015 Pout v Bedřichově
 

6.7.2015 Pout na Velehrad


7.6.2015 Foto Oskava - Boží Tělo


5.června 2015 bude přednáška Islám a Islamizace v Dlouhé loučce
(viz Akce)
23.5.2015 Dolní Libina - Motorkářský sraz
(viz Akce)

3.5.2015 - Foto z Pouti v Oskavě ke sv. Floriánovi


15.5.2015 -
Eucharistický kongres Olomouc (viz Akce)

13.6.2015 -
Pout rodin (viz Akce)
10.5.2015 - Malá pouť za velké věci - na Svatém Kopečku u Olomouce 
(viz Akce)

18.4.2015 Foto z koncertu skupiny Paprsky v Bedřichově - link
19.4.2015
Otevírání farní zahrady. Pout v Libině 
(viz Akce)

21.3.2015 Varhanní koncert Bedřichov (viz Akce)
18.3.2015 Velikonoční mše viz. níže, Pracovní místo na částečný úvazek
 Adventní koncert sboru AVE Kroměříž
 16.11.2014 Setkání,připomenutí události před 25 lety – 17. listopad 1989
Setkani_17.listopad


 15.11.2014 Sobotní farní pouť do Žarošic, za otcem Vladimírem Mrázkem do Kyjova a ke Švecovým
Zarosice_Pout

 9.11.2014 Foto z biřmování - Nová Hradečná

 
Oskava:

Bohoslužby v kostele sv. Floriána:
Neděle -  11.00 h
Středa  -  18.00 h
(každé 1. úterý v 19 h. modlitby maminek)

Bedřichov:
Bohoslužby v kostele sv. Bedřicha:

každý 4. pátek v měsíci v 16.30 h.

Třemešek:
Bohoslužby v kapli sv. Antonína:
3. sobota lichého měsíce v 15 h.

Mostkov:
Bohoslužby v kapli sv. Antonína:
3. sobota sudého měsíce v 15 h.
(ostatní dle rozpisu bohoslužeb)Když člověk žije svůj život jako povolání, stává se den za dnem bohoslužbou milou Bohu. 

Benedikt XVI.

G
M
THlasová funkce je omezena na 200 znaků
G
M
T
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků
Comments