Bohoslužba v kostele sv. Bedřicha:
každý 4. pátek v měsíci v 16.30 h.
(ostatní dle rozpisu bohoslužeb)

Kostel sv. Bedřicha je novogotická stavba z roku 1869. V presbytáři  se  nachází ještě původní malby na stěnách, 
boční novogotické oltáře jsou zasvěceny  Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu Neposkvrněnému srdci Mariinu. Pod kůrem stojí za povšimnutí Boží hrob zdobený dvěma velkými anděly z drobné skleněné mozaiky. Původní německý název obce zněl Friedrichsdorf.

         V katastru obce se nachází zřícenina hradu Rabštejn (803 m n./m.). Tento středověký hrad, připomínaný v roce 1318 jako středisko panství, byl opuštěn koncem 17. století. 
     V Bedřichově pracovaly hamry ještě na začátku 20. století.

Foto z pouti v kostele sv.Bedřicha 19.července 2015


Pout v kostele sv.Bedřicha 20.7.2014