Bohoslužby v kapli sv. Antonína:
obvykle 3. čtvrtek po prvním pátku v 18,00 h.

(ostatní dle rozpisu bohoslužeb) 
První zmínka o Mostkovu je z roku 1344, kdy osada patřila k majetku úsovského panství. 
Kaple je zasvěcena svatému Antonínovi.

G
M
T
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků