Bohoslužby v kapli sv. Antonína:
každou 3. sobotu sudého měsíce v 15 h.
(ostatní dle rozpisu bohoslužeb)

    
 První zmínka o Mostkovu je z roku 1344, kdy osada patřila k majetku úsovského panství. 
    
       Kaple je zasvěcena svatému Antonínovi.