Středa: 18.00 h.
Neděle: 11.00 h.
  
(každé 1. úterý v 19 h. modlitby maminek)
(ostatní dle rozpisu bohoslužeb)   
         
Kostel sv.Floriána v Oskavě byl podle některých pramenů postaven r. 1785, ale jiné zdroje uvádějí až r. 1803. Nejspíš tedy prvního roku došlo k
zahájení stavby a rok další označuje vysvěcení. Jedná se o poměrně jednoduchý kostel s prvky klasicismu a empíru. Kostel není orientován, předsunutá kvadratická věž je na severní straně  tavby, presbytář je zakončen půlkruhovitě, strop byl plochý-při rekonstrukci střechy v roce 2004 došlo k demolici stropu a dnes je pohled na krov odkrytý-působí dojmem vnitřku obrácené lodě. K presbytáři   je přistavěná obdélníková sakristie. Fasády jsou hladké, pouze vstupní část je členěná lesénami. Výmalba celého kostela byla provedena v roce 2012.
Fara nedaleko kostela byla postavena v roce 1843.

Zajímavostí je, že kostel stojí na místě bývalé hutě. Technickou památkou je kouřovod z textilní továrny, vybudované v 19. století, jež vede tunelem v kopci nad obcí do komínu na tomto kopci.